LLIBRES

Els 5 llibres del Sistema Martí són: Patrons Tipo, Modisteria, Sastreria, Llenceria i Corseteria. Es venen només des de l'Institut Central del Sistema Martí per a les acadèmies i professores que imparteixen aquest sistema. Cada llibre val 32 €.Versions anteriors dels llibres del Sistema Martí: