ROBA

Roba feta per les alumnes:

                                                                     
                                                 

    
Faldilles: